vzw Monarchie asbl
Het museum van de Dynastie en België

TIJDSCHRIFT MONARCHIE

De vereniging geeft een driemaandelijkse tijdschrift Monarchie uit. Alle leden ontvangen een nummer. Hierin vindt men alle informatie over de werking van de vereniging.
Andere artikels handelen over actuele onderwerpen of punten van algemene interesse.
De leden die het wensen kunnen altijd teksten insturen voor het tijdschrift. De hoofdredacteur beslist er over of deze tekst verschijnt in het tijdschrift.