vzw Monarchie asbl
Het museum van de Dynastie en België

De vereniging, vzw Monarchie, heeft als doel de Vaderlandslievende personen samen te brengen, teneinde in volstrekte onafhankelijkheid:

  • de collegialiteit te bevorderen en mogelijkheden te scheppen voor het ontstaan van aangename en nuttige contacten;

  • iedere actie aan te moedigen, die in een geest van eerbied voor tradities en de herinneringen aan het verleden, de gehechtheid aan het vorstenhuis bevordert om zodoende de eendracht van alle Belgen te behouden;

  • organiseren van bezoeken aan het Museum van de Dynastie en België en zodoende de interesse voor België en haar Vorstenhuis aan te wakkeren.

  • organiseren van bijeenkomsten in de Ontmoetingsruimte om de saamhoorigheid en vriendschap te bevorderen