vzw Monarchie asbl
Het museum van de Dynastie en België
HomeMuseum

MUSEUM

De aandacht voor het museum wordt onmiddellijk getrokken door de geschutskoepel van een Houwitzer 105 mm, die wij in bruikleen gekregen hebben van het Koninklijk Legermuseum. Daaronder bevindt zich een plaat in blauwe steen van Belgie. Deze werd gekapt en daarna aan het museum geschonken door de heer Gerard Pieters, Honorair Consul voor de Democratische Republiek Kongo in Nederland.


Via de Ontmoetingsruimte komt men in het museum. Men kan er een wandeling maken doorheen de geschiedenis van Belgie en het Vorstenhuis. Aan de hand van foto's, tijdschriften, weekbladen, illustraties worden de verschillende periodes in deze geschiedenis weergegeven. Uniformen van Defensie, Rijkswacht, Politie. Justitie, Medische Dienst, Krijgsraad, Veldwachters. Spoorwegen. De Post enz. worden getoond in aile maten en kleuren. Metalen dozen met afbeeldingen van de Koninklijke Familie. Periode van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland. Uniformen van Defensie. Marechaussee. Douane enz, uit Nederland. Volledige uitrusting van een kerkbewaker (Pikman. Suisse). Helmen en kepies van Europese Legers. Medailles. badges. kentekens en andere attributen. Ontstekers. granaten. geweren, bajonetten. sabels. patronen. webbing en andere uitrustingsvoorwerpen. Radio's, bivakmateriaal. Jerry Cans. Valschermen enz. uit WO II. Een stel fietsen op staander om stroom op te wekken. Komt uit een atoomschuilkelder.


Het museum kan op aanvraag bezocht worden en is gratis toegankelijk voor de scholieren van de scholengemeenschap van Riemst.
De scholieren tot 12 jaar van buiten Riemst €1,00.
De scholieren tot 18 jaar €1,50.
Volwassenen €2,00.
Mindervaliden gratis.
Een gids is gratis ter beschikking.

Tijdig contact nemen om een afspraak te maken met:
Etienne Haling
Tel: 012/45.35.64
ehaling@skynet.be

Het museum bevindt zich in de St Jansstraat 21, 3770 Herderen-Riemst