vzw Monarchie asbl
Het museum van de Dynastie en België

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN

De vzw Monarchie heeft voor haar trouwe en verdienstelijke leden, een "Orde van SociaIe Verdienste van Monarchie" gesticht.
Er werden vijf mogelijke onderscheidingen voorzien:

  • GROOTKRUIS
  • GROOT OFFICIER
  • COMMANDEUR
  • OFFICIER
  • RIDDER

Na een lidmaatschap van vijf jaar kan men door de Raad van Bestuur voorgedragen worden voor de medai lie van Ridder.
Gelijktijdig met de medaille ontvangt men een diploma.